მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

შეიძინე მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა და ალდაგის ჯადოსნური სიტყვა დააპატარავებს შენს პრობლემებს, ოღონდ გზაზე. პოლისის ონლაინ შესაძენად სულ 2 წუთი დაგჭირდება.

რა არის მპპდ?

მპპდ - მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა საუკეთესო გზაა, ავტოსაგზაო შემთხვევისას წარმოქმნილი პრობლემების დასაპატარავებლად. თუ ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოწვეულია მპპდ-ს მქონე ავტომობილის მძღოლის მიერ, მაშინ ანაზღაურდება:

  • მესამე პირის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ზიანით გამოწვეულ ხარჯები
  • მესამე პირის ქონების დაზიანებით გამოწვეულ ხარჯები

მპპდ-ჯადოსნური სიტყვა ალდაგისგან

მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა დააპატარავებს შენს პრობლემებს, ოღონდ გზაზე. პოლისის ონლაინ შესაძენად სულ 2 წუთი დაგჭირდება.

შეიძინე ონლაინ

რა ღირს მპპდ?

მპპდ-ს ფასი განსხვავდება არჩეული ანაზღაურების ლიმიტის მიხედვით. ანაზღაურების ლიმიტი არის ის მაქსიმალური თანხა, რომელსაც მიიღებს მესამე პირი, შენ მიერ მიყენებული ზარალის საკომპენსაციოდ.

ლიმიტი 10000

12 /თვეში
შეიძინე ონლაინ

ლიმიტი 20000

15 /თვეში
შეიძინე ონლაინ

ხშირად დასმული კითხვები

როგორია პოლისის მოქმედების ვადა?

მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისის მოქმედების ვადაა 1 წელი.

რა ასაკიდან შემიძლია შევიძინო მპპდ?

იმისათვის რომ შეიძინო მპპდ, უნდა იყო მინიმუმ 21 წლის.

აქვს თუ არა ავტომობილის წარმოების წელს მნიშვნელობა?

დიახ, აქვს. დასაზღვევი ავტომობილი უნდა იყოს წარმოებული 2000 წლის შემდეგ.

როგორ უნდა მოვიქცე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს?

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისთანავე დაგვიკავშირდი ალდაგის ცხელ ხაზზე და მიჰყევი ოპერატორის მითითებებს, საჭიროების შემთხვევაში შეატყობინე 112-ს.

თუ ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ამოიწურა ანაზღაურების ლიმიტი, მომდევნო სადაზღვევო შემთხვევაც ანაზღაურდება?

არა, რადგან სადაზღვევო პოლისით გათვალისწინებულია, რომ ჯამში ანაზღაურების მაქსიმუმი შეადგენს ლიმიტში მითითებულ თანხას.

როგორ მოხდება ანაზღაურება, თუ ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ზარალი მივაყენე 1-ზე მეტ პირს და ის შეადგენს ლიმიტში მითითებულ თანხაზე მეტს?

ასანაზღაურებელი თანხა გადანაწილდება მესამე პირთა შორის, მიყენებული ზარალის პროპორციულად. საკომპენსაციოდ გაცემული თანხის ჯამი არ აღემატება პოლისში მითითებულ ანაზღაურების ლიმიტს.

მპპდ-ჯადოსნური სიტყვა ალდაგისგან

მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევა დააპატარავებს შენს პრობლემებს, ოღონდ გზაზე. პოლისის ონლაინ შესაძენად სულ 2 წუთი დაგჭირდება.

შეიძინე ონლაინ